Tribune

HAKI Tribune – når du raskt trenger mer plass!
Ute eller inne, ståplasser eller sitteplasser, HAKI Tribune er et perfekt system når du trenger en midlertidig tribune.
Det fleksible stillaset er lett å montere og enkelt å flytte.